EQUIS registreert gegevens rond afstamming, productie, vruchtbaarheid en gezondheid met als doel om de gewenste eigenschappen te verbeteren of in stand te houden. EQUIS helpt u vanuit verschillende perspectieven (stamboek, fokker of zijn klant) de beste dieren te kiezen om mee verder te fokken, wat resulteert in een verbeterd ras of het in stand houden van. Verder maken we onderscheid tussen open en gesloten stamboeken. De beste dieren, gekeurd door keurmeesters, worden geregistreerd in een hulpstamboek of register, waarvan de nakomelingen ook kunnen worden vastgelegd. De geregistreerde informatie is tevens de basis voor officiële documenten.
Ledenbeheer
Digitaal dossier
Fokkerij
Financiën
Communicatie
Marketing
Management informatie
Sport