Transparantie en beschikbaarheid van informatie worden steeds belangrijker. Door financiële diensten en de contributies te automatiseren, werkt u efficiënter en realiseert u een optimaal inzicht met EQUIS. Maak een losse baliefactuur of verwerk alle geleverde diensten, in één keer, via een handige batchverwerking. Facturen kunnen zowel met de post als via email worden verzonden, betalingen kunnen automatisch worden geïncasseerd en gegevens kunnen worden uitgewisseld met een financieel pakket.
Ledenbeheer
Digitaal dossier
Fokkerij
Financiën
Communicatie
Marketing
Management informatie
Sport