De filosofie van een stamboek

Over het algemeen zijn stamboeken gericht op het vastleggen van informatie en vanuit deze gegevens wordt het stamboek bestuurd en wordt er beleid vastgesteld. Doordat de processen vaak intern zijn ingericht, staat de dienstverlenende factor onder druk doordat zij te veel gericht zijn op de registratie van paarden. Een stamboek heeft de beschikking over heel veel informatie, maar dat geeft geen garantie tot het bieden van goede informatie. Een stamboek dient zich daarom te bezinnen of het een administratiekantoor of een dienstverlener naar zijn leden en mogelijk derden wilt zijn.

Vanwege de snel veranderende wereld is het van essentieel belang dat een stamboek meebeweegt met de technologische veranderingen en de internationalisering door steeds efficiënter te werk te gaan. Hierdoor ontstaat er behoefte aan meer efficiëntie, kwaliteit en snelheid. In deze behoefte voorziet EQUIS door automatisatie van stamboekprocessen, verzamelen, organiseren en rapporteren van de verzamelde informatie door middel van onder andere handige dashboards en rapportages.
 

Efficiency

Leden en een toenemend aantal ingeschreven dieren vereisen een toenemend geavanceerd registratiesysteem. Ingevoerde gegevens moeten op allerlei wijzen snel en gemakkelijk kunnen worden opgeroepen. Personeel van een stamboekkantoor is een belangrijk deel van de beschikbare tijd bezig met het verwerken van gegevens, zeker in het keuringseizoen wanneer de keuringsgegevens voorafgaand (catalogi e.d.) en na afloop (uitslagen e.d.) van de keuringen op fokdagen moeten worden verwerkt.
 
Bovendien wordt een stamboek gedurende het jaar geconfronteerd met mutaties in het leden- en dierenbestand. De handel in dieren vergt veel onderhoud op de gegevens en bovendien wordt er jaarlijks een groot aantal jonge dieren geboren.

Naast het efficiënt uitvoeren van alle stamboekprocedures wordt kostenbesparing ook bereikt door het mogelijk te maken om gegevens in te voeren buiten het stamboek om (internet self service) en via het gebruik van de handige EQUIS apps. Voorbeelden zijn o.a.

het direct kunnen schetsen en fotograferen van dieren tijdens het chipproces, het direct op locatie invoeren van keuringsresultaten, het muteren van een eigendomsoverdracht en het melden van een geboorte. Een hogere servicegraad wordt o.a. bereikt door het ter beschikking stellen van stamboekgegevens via internet en een Leden app. Juist deze veel voorkomende zaken kunnen bij een stamboek voor een behoorlijk afnemende werkdruk zorgen.