De volgende stap in stamboekregistratie
Ketenintegratie en samenwerking wordt voor stamboeken steeds belangrijker. Dat betekent voor EQUIS dat steeds meer functionaliteit naar ‘buiten’ wordt gebracht. Administratieve handelingen vinden steeds minder plaats via de backoffice en steeds meer workflowgestuurd via het web. De backoffice is niet langer de plek waar informatie wordt ingevoerd en vastgelegd, maar waar de informatie vanuit verschillende kanalen bij elkaar komt. Daarnaast gaan stamboeken onderling steeds meer samenwerken. Met EQUIS kunnen stamboeken onderling taken voor elkaar uitvoeren.
Download brochure
U kunt de PDF van de EQUIS brochure, met daarin gedetailleerde informatie over het systeem en diens functionaliteiten, hier downloaden.
Delta Horses B.V.
Ligusterbaan 14, 2908 LW
Capelle aan den IJssel
t: +31(0)10-45 00 952
t: +31(0)10-45 00 954
w: www.deltahorses.nl